Máte vyčištěný komín?

 

Požáry od komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

 

V roce 2011 hasiči zapsali do svých statistik celkem 291 požárů způsobených provozem komínů a dalších 135 požárů od provozu spotřebičů paliv. Tyto požáry si vyžádaly tři lidské životy, 48 zraněných a škody se vyšplhaly na téměř 75 mil. korun.

 

Během prvního pololetí roku 2012 hasiči zaevidovali 203 požáry od komínů a 85 požárů způsobených závadou spotřebičů paliv.

 

Požáry způsobené závadami komínů

 v letech 2006 – 2011

komíny

2006

2007

2008

2009

2010

2011

nevhodná konstrukce komínu

75

67

68

81

71

68

zazděný trám v komíně

68

44

45

60

59

59

spáry v komíně

51

50

45

33

36

32

jiskry z komína, vznícení sazí

133

102

114

140

152

132

celkem požárů

327

263

272

314

318

291

 

Co radí uživatelům spotřebičů paliv odborník?

 

Zeptali jsme se plk. Ing. Zdeňka Hoška, vedoucího oddělení technické prevence generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR:

 

„Údržbu spalinových cest a spotřebičů paliv by lidé neměli podceňovat. Způsobené škody jdou ročně do stovek desítek korun a hlavně také dochází ke zranění i k úmrtím. Při samotném užívání spotřebičů paliv a provozu spalinových cest bychom se měli řídit následujícími bezpečnostními zásadami:

 

1. Umístění spotřebiče paliv

Podle druhu prostoru, resp. v závislosti na charakteristice prostředí, ve kterém má být spotřebič umístěn, je nutné správně zvolit i druh spotřebiče. Ne každý spotřebič může být umístěn v jakémkoliv prostoru, např. v garážích nebo autodílnách je možné umístit pouze spotřebiče pro tyto prostory vhodné.

 

2. Připojení spotřebiče paliv

Pro správnou funkci spotřebičů je potřebné i jejich odborné připojení k příslušnému topnému médiu (plyn, elektřina, LTO apod.). Správné připojení bývá v převážné většině i předmětem výchozích zkoušek nebo revizí.

 

3. Dostatečný přívod vzduchu

Většina spotřebičů potřebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu. Posouzení tohoto požadavku, popř. stanovení dalších případných opatření, bývá součástí příslušné technické, či projektové dokumentace.

 

4. Odvod spalin

Spaliny je třeba bezpečně odvést od spotřebiče do volného prostoru – většinou do komína. Správné připojení kouřovodu či odtahu spalin od spotřebičů podléhá revizi a pravidelné kontrole.

 

5. Používání předepsaného paliva

Každý spotřebič je konstruován na určitý druh paliva, jehož používání je nutné dodržovat. Zejména u spotřebičů na pevná paliva bývá tato zásada často porušována.

 

6. Dodržování bezpečných vzdáleností

Každý spotřebič by měl mít výrobcem stanoveny bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Jejich dodržování je důležité pro zabránění vzniku požáru vlivem sálavého tepla. Neurčí-li výrobce tyto vzdálenosti, jsou všeobecně určeny v příloze č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb. a v ČSN 06 1008.

 

7. Nehořlavé a izolační podložky, nehořlavé podlahy

Uplatňují se zejména u spotřebičů na pevná paliva a brání vzniku požáru od vypadlých zbytků hořících částí paliva. Jejich rozměry, resp. velikosti přesahů od stěn topidel, jsou rovněž určeny v ČSN 06 1008.

 

8. Dodržování návodů k obsluze

Ke každému spotřebiči jeho výrobce přikládá i návod k obsluze. S tímto návodem je třeba se seznámit a při používání spotřebiče tyto zásady správného používání a manipulace i respektovat.

 

 9. Používat schválená topidla

Výrobce je povinen garantovat správnou a bezpečnou funkci spotřebiče. Proto nejsou povoleny žádné „domácí“ úpravy a vylepšení spotřebičů. Mohly by být opět příčinou vzniku požáru, výbuchu nebo jiné havárie.

 

10. Pravidelné čištění, kontroly a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Četnost těchto úkonů stanoví v podrobnostech nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Dodržovat tyto termíny je i v současné době povinností každého uživatele v rámci obecné prevenční povinnosti zakotvené občanským zákoníkem a zákonem o požární ochraně. Komíny, popř. i jiná vyústění spalin, které čištění nebo jinou údržbu nevyžadují, doporučujeme rovněž občas prohlédnout a překontrolovat.“

 

Změny ve lhůtách čištění komínů s účinností od 1. 1. 2011 naleznete na:

https://www.hzscr.cz/clanek/zmeny-ve-lhutach-cisteni-kominu.aspx