Před rekonstrukcí:

Během rekonstrukce 2012

Po rekonstrukci 2012